Misja Szkoły

Misja Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach

Celem Gimnazjum jest zapewnienie kształcenia na najwyższym poziomie.
Gimnazjum w Ornontowicach jest szkołą:

 • stwarzająca możliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego, rozwijająca zdolności i umiejętności poprzez szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, pozwalających uczniom na zdobycie wiedzy potrzebnej w dorosłym życiu,
 • zapewniającą atrakcyjne zajęcia zorganizowane w dobrze wyposażonym budynku szkoły,
 • zapewniająca ciągłość realizacji zadań i celów uwzględnionych w podstawie programowej,
 • wspomagającą i pozytywnie motywującą do rozwoju talentów i możliwości uczniów,
 • opierającą działania edukacyjne na życzliwości, szacunku i partnerstwie,
 • zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną,
 • zachęcającą do podejmowania ciągłego uczenia się (edukacja przez całe życie),
 • propagująca edukację środowiskową, ekologiczną, kulturalną, techniczną, naukę języków obcych i komputeryzację,
 • kształtującą nawyki kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz postaw prozdrowotnych,

przygotowującą młodzież do:

 • poszanowania godności i praw każdego człowieka,
 • świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie,
 • powstania świadomości „jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem”,
 • korzystania z różnych źródeł informacji i ich selekcjonowania,
 • dbałości o swoje zdrowie i sprawność fizyczną,
 • demokratycznego rozwiązywania problemów,
 • podejmowaniu działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu ,
 • poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania,
 • wykorzystania swoich zdolności i zainteresowań,
 • pełnienia ról społecznych z ogólnie przyjętymi normami.

Logowanie

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer