Wizja Szkoły

Wizja Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach

Celem ogólnym Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach jest zapewnienie wszystkim uczniom optymalnych warunków rozwoju i nauki oraz przygotowanie do samodzielności.
Nadrzędne zadania szkoły to:

  • pomoc w osiąganiu samodzielności,
  • pomoc w określeniu własnych uzdolnień i możliwości wyboru kierunku dalszej edukacji,
  • wprowadzenie w świat wiedzy naukowej,
  • przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym.

Szkoła gwarantuje wysoki poziom nauczania (otwartość na wiedzę, umiejętność korzystania z różnych źródeł celem zdobycia potrzebnych informacji). Modernizuje istniejącą bazę materialną , posiada wysoką jakość świadczonych usług dydaktycznych, zróżnicowane formy opieki i działania wychowawcze, które zapewniają kształtowanie wszechstronnego i pełnego rozwoju osobowości ucznia. Działalność oświatowa wspomagana jest (zgodnie ze strategią rozwoju gminy) przez instytucje i placówki kultury, dzięki czemu środowisko szkolne będzie wzorem zachowań i postaw kształtującym wartości duchowe, moralne i patriotyczne oraz przyjmie negatywną postawę wobec uzależnień i patologii.

Logowanie

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer