Sylwetka Absolwenta

Sylwetka absolwenta Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach

Absolwent Gimnazjum samodzielnie funkcjonuje w otaczającym go świecie. Łatwo nawiązuje kontakty, ma swój krąg przyjaciół. Ma pozytywne podejście do życia, wierzy w siebie i swoje możliwości. Ma określone zainteresowania, które pomogą mu w wyborze dalszej drogi kształcenia.
Jest samodzielny - orientuje się w otaczającym go świecie. Potrafi sobie stawiać cele i je realizować. Korzysta z różnych źródeł wiedzy. Sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi.
Jest otwarty – dobrze współpracuje w grupie. Rozumie zasady demokracji: Potrafi dyskutować, dostosowując się do obowiązującej formy rozmowy. Umie poszukiwać kompromisowych rozwiązań.
Jest odpowiedzialny – zdaje sobie sprawę z możliwości następstw różnych działań. Gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie i decyzje – potrafi przyznać się do błędu i wykazuje odwagę cywilną. W działaniu zwraca uwagę na bezpieczeństwo, wykazuje poczucie odpowiedzialności za efekty pracy grupy.
Jest ciekawy świata – stale poszerza swoje wiadomości na temat zjawisk i zależności występujących w świecie.
Jest krytyczny – z dystansem podchodzi do uzyskanych informacji, potrafi je weryfikować, w oparciu o alternatywne źródła wiedzy. Odróżnia fikcje od świata realnego w przekazach medialnych.
Jest rozważny – potrafi przewidywać zagrożenia w sytuacjach nowych. Ma ugruntowane nawyki higieniczne, planuje swoją pracę i wypoczynek. Wykazuje stosowaną aktywność fizyczną.
Jest prawy – rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości, obowiązujący w jego otoczeniu. Umie stopniować oceny moralne i dokonywać wyboru w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych.
Jest tolerancyjny – rozumie,że różnice między ludźmi są czymś naturalnym. Ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z różnych możliwości, motywacji oraz odmienności kulturowej.
Jest punktualny – dotrzymuje terminów, sprawnie posługuje się czasem, planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi.

Logowanie

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer