Historia szkoły

            1 września 1999 roku weszła w życie jedna z czterech wielkich reform państwa wprowadzonych przez rząd Jerzego Buzka – reforma systemu oświaty. Na mocy znowelizowanych przepisów prawa oświatowego 31 marca 1999 roku Rada Gminy Ornontowice pod przewodnictwem Alfreda Konarskiego podjęła uchwałę powołującą nową szkołę i powierzyła jej wykonanie Wójtowi Gminy Ornontowice Kazimierzowi Adamczykowi. Tak powstało Gimnazjum w Ornontowicach. Sprawy organizacyjne związane z tym nowym zadaniem powierzono pani dyrektor Danucie Jasielczuk. Nowo powstała szkoła otrzymała na swoją siedzibę „segment B” budynku szkoły podstawowej. Ponieważ przy jego budowie w latach 1995-1998 nie planowano, że stanie się siedzibą odrębnej jednostki oświatowej, wymagał wielu prac adaptacyjnych. Dzięki ich przeprowadzeniu ornontowicka młodzież gimnazjalna mogła 1 września 1999 rozpocząć rok szkolny w murach nowej szkoły.

            W pierwszym roku szkoła liczyła tylko 3 oddziały. Nauczyciele „dochodzili” ze szkoły podstawowej. Gimnazjum nie posiadało jeszcze pokoju nauczycielskiego, ponieważ początkowo nie był potrzebny, a w późniejszych latach brakowało miejsca. Gimnazjum od początku swojego istnienia dysponowało nowoczesnym boiskiem o nawierzchni syntetycznej lecz nie posiadało sali gimnastycznej. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej. Sytuacja ta stwarzała obydwu szkołom wiele problemów organizacyjnych. Rozbudowany plan lekcji wychowania fizycznego powodował wydłużenie czasu nauki i pracy do późnych godzin popołudniowych.

            Dlatego w 2003 roku rozpoczęto prace przy rozbudowie gimnazjum. Zakres inwestycji obejmował budowę sali gimnastycznej i zagospodarowanie arkad pod budynkiem gimnazjum. Przewidziano powstanie sali gimnastycznej z szatniami, zapleczem sanitarnym, pokojem trenera i magazynem sprzętu sportowego; pracowni językowej i komputerowej, gabinetu dyrektora, sekretariatu, kotłowni i pomieszczeń gospodarczych. Arkady zostały przebudowane na hol z przedsionkiem. Komunikację między budynkami zapewniono za pomocą łącznika. 23 lutego 2005 roku oddano do użytku nową salę gimnastyczną. Nowa baza lokalowa umożliwiła zorganizowanie w gimnazjum pokoju nauczycielskiego. W ten sposób szkoła stała się całkowicie odrębną jednostką organizacyjną.

            Po ośmiu latach przyszedł czas na nadanie szkole imienia. Uczyniła to Rada Gminy Ornontowice pod przewodnictwem Stanisława Malczyka, podejmując uchwałę o nazwaniu gimnazjum imieniem Noblistów Polskich. Wydarzenie to świętowano 31 maja 2007 roku.

            1 września 2007 roku przyniósł kolejne zmiany. Stanowisko dyrektora szkoły objął Wojciech Hoszek. Rozpoczęły się również warsztaty pedagogizujące kierowane do rodziców, a działające pod nazwą „Szkoła dla rodziców”. W murach szkoły pojawiły się młodzieżowe akcenty w postaci graffiti. Wychowawcy i rodzice otrzymali do dyspozycji pomieszczenie, w którym mogą się spotykać i przechowywać dokumentację. W ramach obchodów pierwszej rocznicy nadania imienia zorganizowany został happening przeciwko przemocy pod hasłem przewodnim „Nie zamykaj oczu”. W tym roku budynek sali gimnastycznej wyposażony został w system rolet zewnętrznych ograniczających nagrzewanie się hali sportowej.

            Latem 2008 roku przeprowadzony został gruntowny remont boiska. Wymieniono syntetyczną nawierzchnię oraz odnowiono ogrodzenie i piaskownicę do skoku w dal. Wymieniono również osprzęt sportowy boiska.

            Aby zwieńczyć pierwszą dekadę działalności szkoły w 2009 roku Rada Pedagogiczna Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach podjęła uchwałę o nadaniu szkole sztandaru. Został on ufundowany przez Gminę Ornontowice oraz Radę Rodziców.

            Dzięki zaangażowaniu władz Gminy Ornontowice oraz Rady Rodziców naszego gimnazjum szkoła posiada bardzo dobre warunki nauki i pracy, między innymi: klimatyzowaną pracownię komputerową, salę multimedialną do dyspozycji nauczycieli, nowoczesną klimatyzowaną salę gimnastyczną ze ścianką wspinaczkową, boisko o nawierzchni syntetycznej ze stanowiskiem do ćwiczenia skoku w dal oraz nowoczesne wyposażenie klas. Rodzicom zapewnia się możliwość stałej kontroli frekwencji i ocen uczniów poprzez system elektronicznego dziennika z dostępem przez internet. Biblioteka szkolna uruchomi wkrótce komputerowy system wypożyczania zbiorów, umożliwiający identyfikację woluminów za pomocą czytnika kodów kreskowych.

            Dzięki swojej jedenastoletniej tradycji, doświadczonej i świetnie zorganizowanej kadrze pedagogicznej, wsparciu organów gminy oraz ludzkiej życzliwości nasza Szkoła cieszy się dobrą opinią wśród uczniów, mieszkańców gminy i absolwentów.

                                                          Dyrektor
                                                mgr inż. Wojciech Hoszek

Logowanie

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer